השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (2023)

1: ההסדרה מגיעה ליקבי הבוטיק

משרד החקלאות פרסם השבוע באמצעות מועצת גפן היין בראשות צחי דותן, את מסמך ההבנות בו סוף סוף הגיעו הרשויות השונות (רשות מקרקעי ישראל, הרשות לתכנון, מועצת גפן היין, מנהלי המחוזות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שירות המזון הארצי במשרד הבריאות, תחום כלכלה כפרית ותיירות במשרד החקלאות), להחלטות על הסדר רישיונות ליקבי בוטיק שיעמדו בתנאים שנקבעו.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך:

  • שמענו בין הגפנים 5.5.23: גיל שצברג פורש מרקנאטי, יקב קטלב בקו קלאסי, טועמים מתיישנים
  • יקב נחמני – מיקב ביתי ליקב ממוסד
  • שמענו בין הגפנים 28.4.23: פרופ' ברבדו איננו, מניהול יקב לפוליטיקה מוניציפלית, והאם השפחה תגיע לענף היין?
השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (1)

זאת אחרי עבודה מאומצת של מועצת גפן יין ולחץ של עשרות בעלי יקבי בוטיק שאוגדו על ידי אילנית צמח שעוסקת בפיתוח עסקי-שיווקי, ולקחה את הנושא כפרויקט חיים. יקבים שחסר להם מידע או שנחשפים לתקנות בפעם הראשונה, שימו לב לפנות לקבל פרטים ועזרה רק ממועצת גפן יין או מכאלה שהוסמכו על ידה. אלו גם יהיו הימים היפים של המאכערים שינסו לגזור עליכם קופון. אנחנו רק יכולים להתריע עכשיו: אל תיפלו בפח.

וכך נאמר במסמך שכותרתו "הסדרת יקבי הבוטיק – עדכון לבעלי היקבים", ועליו חתום רענן אמויאל – מנהל אגף בכיר לתכנון ופיתוח הכפר במשרד החקלאות: משרד החקלאות ופיתוח הכפר מכיר בחשיבותם הרבה של היקבים המשפחתיים לענף היין הישראלי, כענף כלכלי המשאיר חלק נוסף משרשרת הערך במשק החקלאי, בהעלאת המודעות לצריכת יין וכענף המקדם את התיירות הכפרית והחקלאית. בשנים האחרונות המשרד משקיע בקידום התיירות החקלאית בכלל ובענף יקבי הבוטיק בפרט וכל זאת על מנת לאפשר את פיתוח הענף, הסדרתו והטמעתו במערך ההתיישבות הכפרית. פעולות המשרד בעניין זה מתרחשות בהיבט של התכנון הסטטוטורי, בסוגיות הקנייניות מול רמ"י, במקטע השמאי ומול משרד הבריאות בהיבטים שונים. בנוסף הכין המשרד את התשתית לסיוע ישיר באמצעות פרויקטורים ליקבים המעוניינים להיכנס להסדרה.

בהיבט הסטטוטורי – יקבי בוטיק מחויבים להיות שימוש מאושר בתכניות עם זכויות בניה אשר יאפשרו הוצאת היתרי בניה. המשרד מקדם שימוש זה במסגרת תכנית סטטוטוריות ברחבי הארץ: בשנת 2018 התאשרה תכנית למבנים חקלאיים במחוז צפון בהובלת משרד החקלאות, במסגרתה ניתן להוציא היתרי בניה ליקבי בוטיק. לאחרונה התאשרה תכנית מתאר במ.א מטה יהודה, בתמיכת המשרד, אשר מאפשרת הוצאת היתרי בניה ליקבים בחלקות א במושבים. בלשכות התכנון של מחוז דרום וצפון קודמה מדיניות לפעילויות לא חקלאיות אשר במסגרתם מועצות אזוריות ויישובים מגישים תכניות המאפשרות היתרי בניה ליקבי הבוטיק. בהיבט זה נראה כי יש מענה תכנוני באזורים נרחבים.

בהיבט הקנייני – המשרד הוביל ביחד עם רמ"י קידומה של החלטה 1316 של מועצת מקרקעי ישראל – שימושים נלווים לפעילות החקלאית בחלקה א' במושבים (השימושים הללו אפשריים גם בקיבוצים במסגרת החלטה 1472). החלטות אלו לצד החלטות קודמות בדבר שימושי פל"ח מאפשרת קידומם של עסקאות מול רמ"י לאפשר שימוש זה.

בהיבט השמאי – מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר קיים סיור יקבי בוטיק עם מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, מנכ"ל משרד התיירות, השמאי הממשלתי, מנהל רשות המזון וגורמים נוספים. בסיור הוחלט על בחינת השמאות של היקבים על ידי השמאי הממשלתי. בעבודה מול השמאי הממשלתי נערכה עבודה שמטרתה הייתה להתאים את השמאות למאפיינים המיוחדים של יקבי הבוטיק, למיקומם וחשיבותם במרחב הכפרי. עבודת השמאי הממשלתי הראשי הסתיימה ובמסגרתה נקבעה טבלה של ערכי קרקע למ"ר ליקבים משפחתיים כשימוש נלווה לפעילות חקלאית בחלוקה לפי מועצות אזוריות בהתאם להחלטות 1316 1472 ו- 1581. יחידת השמאי הממשלתי הראשי תסייע לכל יקב להחליט באם להיכנס למסלול ההסדרה. סגן השמאי הממשלתי הראשי גיל בלולו פרסם טבלה ובה ערך שווי ממוצע ל- 1 מ"ר לשימוש למטרת יקב כשימוש נילווה לפעילות חקלאית בנחלה.

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (2)

משרד הבריאות – הפיקוח על ענף היין והאלכוהול עבר ממשרד הכלכלה למשרד הבריאות. בהתאם לחוק החדש ומתוקף תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (החלת הוראות חוק המזון על משקה משכר בשינויים ותנאים) התשכ"ח 2018 – לא יהיה ניתן למכור מוצרי יין ואלכוהול המיוצרים בישראל ללא רישיון יצרן. מכירה ללא רישיון כזה תגרור קנס מנהלי של 25,000 ₪. התקנות ידונו עם כינוס ועדת הבריאות בכנסת הבאה, אך להערכתנו ראוי כי היקבים יפעלו להסדרת הנדרש מבעוד מועד. התקנות גובשו בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

מיום כניסת התקנות לתוקפן תינתן שנה אחת לשם קבלת המלצת משרד החקלאות להיתכנות הסדרת היקב, ולכניסה לתהליך של קבלת רישיון יצרן בלשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות. מחוזות משרד החקלאות ופיתוח הכפר עוסקים במתן המלצות להיתכנות הסדרה של יקבים. המלצות אלו מקודמות בתיאום עם משרד הבריאות.קבלת המלצת משרד החקלאות תאפשר כניסה לתהליך מול לשכות הבריאות במחוזות השונים, להתחלת תהליך לרישיון יצרן. כל יקב יידרש להסדרה סטטוטורית לשם קבלת היתר בניה, וכן להסדרה קניינית מול רשות מקרקעי ישראל (במידה וזו לא קרקע פרטית). אנו מבקשים כי כל יקב בוטיק המעוניין להתחיל את הסדרתו, יפנה למחוז הרלוונטי של משרד החקלאות על מנת לקבל פרטים ולהתחיל בתהליך.

סיוע באמצעות פרויקטורים – משרד החקלאות ופיתוח הכפר יעמיד לרשות היקבים אשר יהיו מעוניינים להיכנס לתהליך, פרויקטורים אשר יסייעו בכל נושא הרגולציה על מנת לסייע ליקבים בקבלת רישיון יצרן מול משרד הבריאות, איתו קודמה עבודה משותפת בנושא. הפניה לפרויקטורים הינה דרך המתכננים במחוזות משרד החקלאות ופיתוח הכפר. מנהל המחוז יבחן את ההתכנות הסטטוטורית של היקב לקבלת היתר בניה, ובמידה ואכן ישנה התכנות כזו יוקצה ליקב ליווי.

צחי דותן מוסיף: "בנימה אישית, אין ספק שהיינו רוצים יותר ואולי נגיע לזה. אנו נמשיך לשאוף ולקדם , אבל בינתיים אנו צריכים להתקדם עם ארגז הכלים הקיים. וכמובן, אנו לרשותכם לכל הבהרה או שאלה".

הקורא עדי רוזנטל הגיב

מה קורה עם נושא המימון. מדוע כלל איננו מוזכר? האם יש מי בין מקבלי ההחלטות, שחושב שנכון להפלות לרעה את יקבי הבוטיק אל מול ענפים אחרים. והרי גם כן מדובר ביקבים שחלק גדול מהתוצרת שלהם מופנה ליצוא. מדוע להם לא מגיע מענק כל שהוא? ושוב, כמו לאירוח הכפרי בזמנו, וכמו לרפתות בזמנו, וכמו וכמו וכמו. האם יהיה מי שירים את הכפפה?

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (3)

בעל היקב והיינן אלי שירן הגיב

כרגיל כתבה יפה הכתובה היטב. אילנית צמח עשתה ועושה רבות בנושא ההסדרה, ואכן כפי שרואים ישנן תוצאות. אציין כי עדיין אין פתרון ליקבים בוטיק במתחם העירוני, ומעמדם אינו ברור. גם אותם שעברו לאזור תעשייה נתקלים בקשיים רגולטורים לא פשוטים. מחד ההנחיות של משרד הבריאות עדיין לא בתוקף, ומאידך לא ניתן לעמוד ברגולציה הקיימת, שכן היא מתאימה ליקבים גדולים.אני מניח שחלק מהבעיה נמצא אצל בעלי היקבים שלא שיתפו פעולה עם אילנית. כתוצאה, מעמדם לא ברור וכך גם אין הנחיות לדרישות מהם בתקופת המעבר. נוצר מצב שאין הנחיה ברורה, וכל מחוז פועל לפי שיקול דעתו. אוסיף שבנוגע לי, צחי דותן עושה מאמצים לסייע לי להגיע להסדרה. בנוסף, לגבי חלק מהדרישות, גם לפי מסמך ההקלות ליקבים קטנים (שמשום מה לא חל על המגזר העירוני), ישנן דרישות שיקבים המייצרים כמה אלפי בקבוקים יתקשו לעמוד בהן, וכדאי לתת את הדעת לכך. שיהיה בהצלחה לכולם.

תמונת השבוע – מי אמר שדובדבנים לא גדלים בכרם?

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (4)

"כל שנה בעונה זו, הכרם הזה מניב דובדבנים הכי יפים שיש". כך כתב אבי פלדשטיין בפוסט פייסבוק שאמנם התפרסם בסופ"ש שעבר, אבל הצבעוניות האדומה הופכת את הצילום לתמונת השבוע שלנו. אחרי חקירה מדרגה שלישית, הסכים פלדשטיין להודות שהכרם, כמו גם מטע הדובדבנים, ממוקמים ברדיוס מסוים סביב שעל. את שם הכורם סירב לגלות – כדי שלא יתנפלו על הדובדבנים שהוא מגדל, וגם על הענבים מהם מייצר אבי פלדשטיין אחדים מיינותיו.

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (5)

2: מרכזי מבקרים ביקבים – מה הם נותנים וכמה זה עולה?

יותר ויותר יקבים הבינו כי הדרך שלהם לחשוף את היקב ואת היין שלהם לציבור הרחב, היא להקים מרכזי מבקרים בהם ניתן ליהנות, או לא, ממבחר של טעימות יינות לצד נשנושים. נכון להיום פזורים בארץ מהצפון עד הדרום בסביבות 200 וקצת יקבים גדולים, בינוניים ובוטיקים. אלה שיש להם מרכז מבקרים – מחדר סתמי ביקב ועד מבנה ייעודי מרשים – זוכים במהלך השנה לביקורי קבוצות ובודדים, שקונים יינות ישירות מהיקב. כך נהנה היקב מרווח מלא ללא עמלת מפיץ של 40%, דמי משלוח וכו'. היום זה לא מסובך – היקב גם בונה לעצמו בשיטה הזו מועדון לקוחות, ועם קצת מזל הלקוח נשאר נאמן במהלך כל השנה לקניית יינות חדשים והשתתפות באירועים שהיקב עורך (בציר, השקות, טעימות מיוחדות, חגים, מה לא).

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (6)

ם על התשלום שגובים מהם עבור הטעימה, וזאת כאשר אין יקב אחד בצרפת, איטליה וקליפורניה שעורך טעימות חינם. אין גם סיבה לעשות זאת. יקב שמכבד את עצמו גובה תשלום עבור הטעימה – ואמור לספק תמורה וחוויה. נכון, יש גם חזירות ויש יקבים שמפריזים במחיר, אבל אם יש מי שמשלם אז יש מי שגובה.

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (7)

אני לא יודע מה זה מחיר נכון לטעימה, כי תלוי איזה יין מטעימים אתכם ומה עוד אתם מקבלים בעת שהייתכם ביקב. אם אלו יינות מהסדרות הנמוכות, אז המחיר צריך להיות בהתאם – ולהפך. רוב היקבים גם מקזזים את מחיר הטעימה או חלקה במידה וקונים מהם יין.במרכזי המבקרים הגדולים תפגשו במטעימים מקצועיים, שמדקלמים פעמים רבות ביום אותו טקסט. ביקבים הקטנים, פעמים רבות יש מזל והיינן מופיע, ואז החוויה שונה לחלוטין – סיפורי יין, בציר, מצב השוק, פוליטיקה; הכל יכול להיות על השולחן, והיין הוא רק התירוץ.

כשהעורך סיפר לי השבוע על חברה שלו שרצתה לארגן ביקור במספר יקבים באזור יהודה, עלה הרעיון לבדוק את המצב בשטח. אז מתחילים בסיור, כשהשורה האחרונה בסוגריים זו תוספת פרטית שלי. שאר המידע התקבל מהיקבים. וסליחה מהיקבים הרבים אליהם לא הספקתי לפנות.

יקב בן-חיים – רמת השרון: טעימת יינות בן חיים כוללת שלושה סוגי יינות לבן, רוזה ואדום מתיישן – 45 ₪ לאדם. בימי שישי קבלת שבת – 100 ₪ מינימום הזמנה לאדם, מתוך תפריט היקב הכולל גבינות, ירקות לחמים וכמובן היינות.

(כשהיינן איתי בן חיים לא עושה יין או רוכב על ההרלי שלו הוא מנגן בסקסופון, וזה קורה בימי שישי בקבלת השבת, ג'אז, וגם מזרחי. הוא אכן יודע לנשוף)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (8)

יקב קסטל – נווה אילן: מרכז מבקרים מרשים ומרווח, נוף עוצר נשימה, ומרתף יין בין היפים בארץ. סיור ביקב וטעימה מודרכת של כל סוגי היין הזמינים במלאי (5-6 בדרך כלל), גבינות איכותיות ולחמים לצד הטעימה. 130 ₪ בתיאום מראש בלבד.

(האיש עם הכובע הלבן שמסתובב בין המכלים או במעבדה, הוא הבעלים והיינן אלי בן זקן. לחבק אותו גם אם הוא לא רוצה; הוא פשוט ביישן)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (9)

יקב צרעה – קיבוץ צרעה: טעימת יין מודרכת שנמשכת כשעה. במהלכה תחשפו לסיפור היקב, היין והכרם לעומקו. טועמים 4 יינות בליווי כיבוד של גבינות, לחמים ושמן זית. 75 ₪ לאדם.

(כשמנכ"ל היקב והיינן ערן פיק לא בכרם או בחדר החביות, הוא במשרד מאחור. תקראו לו החוצה; הוא יודה לכם על ששלפתם אותו מהמחשב)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (10)

יקב ספרה – גבעת ישעיהו: סיור ביקב והסברים על היקב ופילוסופיית העבודה של הכנת יינות לבנים בלבד, תקבלו מהיינן דורון רב הון או מהאישה שאיתו. אחרי הסיור, טעימה במרכז המבקרים סביב שולחן של 3 סוגי יינות בליווי פלטת גבינות, לחמים, שמן זית. 60 ₪ לאדם.

(האישה שאיתו היא סימה; חיוך כובש ואצילות מדהימה)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (11)

יקב ברבדו – כרמי יוסף: סוכה קיצית מדהימה שמשקיפה אל הכרמים, או חדר ממוזג. טעימת 6 יינות עם גבינת שמנת, לחם משובח וזיתים. 75 ₪.

(היינן פרופסור ברבדו מפתיע בימי שישי, היינן זורי ארקין נמצא כמעט תמיד, והוא מרתק)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (12)

יקב כהנוב – גדרה: טעימת מבחר יינות משנות בציר שונות, עד שתגידו די. בימי שישי לחמים, מאפים וגבינות הכלולים במחיר טעימת היין, או טראק פוד של אוכל משתנה בתשלום (בשרים מעושנים, וייטנאמי, ספרדי, קרפים ועוד), צריך להתעדכן באתר.

(אנשי אדמה, מלח הארץ ומשוגעים עם תעודות. אבי כהנוב היינן הוא פילוסוף אוטודידקט, ששווה להקשיב למה שהוא אומר)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (13)

יקב עגור – מושב עגור: מרכז המבקרים ממוקם בלב חורשת אקליפטוס, לצד כרם ענבים. כדי ליהנות מחוויה מלאה של טעימה בטבע, מומלץ לקחת את כוס היין החוצה, להתרווח וללגום מול הנוף הפתוח. 35 ₪ לטועם. זיכוי בקניית בקבוק.

(היינן שוקי ישוב, הג'ינג'י החריף-מתוק, מקרין חום ואהבה לכל דורש)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (14)

יקב עמק האלה – קיבוץ נתיב הל"ה: הביקור כולל טעימה מודרכת של כ- 5 סוגי יינות, בליווי הסברים על הכרמים, האזור, ואופן הכנת היינות. עם היינות מגישים זיתים וביגלה. ניתן גם להזמין נוספת ארוחת גבינות קלה בתשלום נוסף.

(מקום קסום, שקט ומרגיע, לעתים מארגנים כאן אירועים גדולים ומעניינים לחובבי יין)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (15)

יקב צפרירים – מושב צפרירים: טעימה מודרכת של לפחות 4 יינות כולל רוזה, מלווה בלחם, שמן זית הבית וקוביות גבינה קשה. 50 ₪ לאדם. מי שקונה יין לא משלם על הטעימה.

(אל תטעו מהמראה השברירי של הייננית לורי נדר; היא עם הרבה עוצמה, מה שמאפשר לה לעשות יינות חזקים ומשובחים)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (16)

יקב אפק – ראש העין: ערב יין כשבטעימה יוגשו 10 יינות: רוזה, לבנים, אדומים. וקינוח. כולל ארוחת חלבית עשירה וקינוחים. מחיר לאורח 120 ₪.

(אהרון וחלי ג'לח – הוא היינן היא הבשלנית, ויחד בהרמוניה נפלאה אתם חווים כמה שעות של אושר)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (17)

יקב טורא – רחלים: הדרכה של 45 דקות, כולל סיפור היקב. 25 ₪ לטעימה של 3 יינות, אפשרות לטעימת 3 יינות ופלטת גבינות – 79 ₪ לאדם.

(חדר טעימות מושקע, אפשר אפילו ללטף את החביות. אם תפגשו את ורד בן סעדון – בעלת היקב עם בעלה ארז, החוויה משודרגת)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (18)

יקב הר ברכה – הר ברכה: למי שרוצה תחושת גובה יוצאת דופן מול הר גריזים. מרכז מבקרים המשלב מסורת, יין ואוכל מול נוף עוצר נשימה. 35 ₪ לאדם לטעימת יינות ממגוון גדול. במקום מסעדה בשרית כשרה, כשהארוחה מלווה בטעימת יין.

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (19)

יקב יזרעאל – קיבוץ חינתון: במשך השבוע 25 ₪ לאדם עבור סיור וטעימת 4 יינות. ניתן להוסיף פלטת גבינות עיזים עשירה ב- 70 ₪. בימי שישי באופן קבוע "שישי ללא תחתית" – ב- 50 ₪ לאדם שותים ממגוון יינות היקב ללא הגבלה, בליווי של מגוון פלטות כיבוד.

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (20)

יקב נטופה – מצפה נטופה בגליל התחתון: חדר יין שמארח סדנת טעימת כ- 7 מיינות היקב (לבן, רוזה, אדומים ויין קינוח בסגנון פורט), בליווי גבינות בוטיק וגריסיני איטלקי. חוויה לכל החושים, כשעה, 50 ₪ לאדם. שישי 11:00 עד 15:00, א'-ה' בתיאום מראש. בשבת נחים.

(הייתי לפני כמה חודשים עם חמותי שתחייה, אחרי החוויה שהיא עברה מובטחת לי הירושה)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (21)

יקב תבור – כפר תבור: 30 ₪ לאדם, כולל סיור עם הסברים בחדר החביות, וכרטיס טעימה ל- 6 יינות במכשיר אנומטיק במרכז המבקרים. ניתן לשדרג עם פלטת גבינות זוגית ב- 65 ₪, או משפחתית ב- 120 ₪.

(יפה שם, והאגרונומית מיכל אקרמן עושה חשק לעוד יין)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (22)

יקב הרי גליל – קיבוץ יראון: סיור חווייתי במרכז המבקרים של היקב, מאפשר להכיר מקרוב כל שלב בתהליך ייצור היין: אולמות מכלי הנירוסטה, חדר חביות עץ האלון בהן היין תוסס ומתיישן, תצפית פנורמית על הנוף הגלילי, טעימת יינות מקצועית, וסיום בחנות היקב. 25 ₪ לאדם.

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (23)

יקב רמות נפתלי – מושב רמות נפתלי: טעימות של 7 יינות – 25 ₪ לאדם.

(הציצו לחדר החביות, תמצאו שם לא רק חביות עגולות)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (24)

יקב נעמן – מושב רמות נפתלי: סיפורם האישי של בטינה ורמי נעמן היינן, משולב בטעימת יינות היקב, בחלל האינטימי דמוי המערה של מרכז המבקרים והיקב. סיור בחצר ובבית המשפחה, בו עבודות אמנות רבות של בטינה נעמן, ובמרפסת הצופה לנוף עמק החולה, החרמון והגולן. סיור נמשך כ-45 דקות – 25 ₪ למשתתף (40 ₪ לשני הסיורים), עד 25 איש בכל סיור. כל השבוע בתיאום מוקדם.

(אינטימיות בכל פינה. לזוגות מאוהבים שרוצים להציע נישואין – זה המקום)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (25)

יקב אדיר – פארק תעשייה דלתון: 4 סוגי יין , 3 סוגי גבינות וגלידת יוגורט מחלב עזים. 40 ₪ לאורח.

(לא לפספס את מופע האורקולי בחדר החביות – מטורף ושונה מכל מה שראיתם. ארוחת הבוקר הטובה ביותר בצפון)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (26)

יקב אסף – קדמת צבי ברמת הגולן: שני סוגי טעימות:מורחבות – כל שעה עגולה, כולל הסברים על היקב, המקום, המשפחה והיינות. 5 סוגי יינות כולל הסדרה הגבוהה. כ-40 דק׳, 45 ₪ לאדם. טעימות לשולחן בבית קפה של המקום (ניתן להזמין אוכל תוך כדי) – כל ההסברים וטעימת 3 סוגי יינות – 30 ₪ לאדם.

(יקב אסף הוא לא רק יקב. תמצאו בו מסעדה מדהימה וקונדיטוריה קטנה, המון ירוק ואין ספור פינות קסומות שופעות פרחים, צימרים מקסימים ופינוק. כל הזמן רוצים לפנק אתכם שם)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (27)

יקב רמת הגולן – קצרין: טעימת 3 סוגי יין, כולל הסברים על מפת הכרמים וביקור בחדר חביות – 20 ₪ לאדם. מורחב: סיור קלאסי של כשעה, כולל הסברים על מפת הכרמים, ביקור בחדר חביות וטעימת 3 יינות. בסופו מקבלים פלטת גבינות ממחלבת בוטיק מקומית, קרקרים בעבודת יד, 2 כוסות יין ושי בסוף – 125 ₪ לזוג. סיור יין פרטי מקצועי שנמשך כשעה וחצי – כולל הסברים על מפת הכרמים, ביקור בחדר חביות וטעימת 5 יינות בכוסות רידל מקצועיות. מלווה בפלטת גבינות וקרקרים – 150 ₪ לאדם. יש גם סיור כרמים בג'יפים הנמשך כ-4 שעות, וכל החוויה, ההסברים, הסיור הטעימות והכיבוד ביקב – 950 ₪ לזוג.

(מקצוענות ללא פשרות ביקב, תעודת כבוד ליין ולתעשיית היין הישראלית)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (28)

יקב הר אודם – מושב אודם ברמת הגולן: טעימות היכרות – 20 ₪, ליין לבן, יין אדום ויין קינוח. 5 טעימת הבית – 30 ₪, שני לבנים, שני אדומים ויין קינוח. 5 טעימות עומק- 40 ₪ לבן, ו- 4 אדומים סדרת וולקני וסדרת הר. 5 טעימות פרמיום – 50 ₪, סדרת הר אודם, יין אלפסי 1060.

(היקב של משפחת אלפסי הוא הכי צפוני בארץ. אנשי האדמה האלה, אנשי היין האלה, מדהימים)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (29)

יקב שאטו גולן – מושב אליעד: 35 ₪ לאדם. סיור של חצי שעה וטעימת 4 יינות.

(מרתף יין הכי יפה בארץ, שולחן אבירים מדהים שאפשר להזמין אליו מקום בתיאום מראש. אחרי הטעימה המקצועית לקחת בקבוק ולצאת לגינה או למרתף, ולחשוב: הנה ארץ ישראל היפה)

לסיכום: כפי שציינתי, יש עוד עשרות יקבים עם מרכז מבקרים וטעימות יין. לא על כולם כתבתי, חובבי היין מוזמנים להוסיף יקבים ורשמים בתגובה לכתבה זו. אנחנו נשלב אותם בגוף הכתבה.

הקורא עדי רוזנטל הגיב

הערה לעניין עלויות הביקור ביקבים אל מול התמורה המתקבלת: כאשר מקיימים ביקור ביקב באמצעות מועדון חברים כל שהוא, מספר היינות בטעימה מוכפל ואפילו מוכפל פי 4, שלא לדבר על כך שנפתחים לטעימה גם יינות ארכיון והשוואה בין יינות על ציר הזמן. להשתתפות בקבוצת טעימה כזאת יש גם עלות בהתאם, אבל אין מה להשוות בין התמורה המתקבלת, לא באיכויות, לא במגוון, וכמובן גם לא במחירי היין לרכישה.

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (30)

3: יינות לבנים לחג השבועות – תנו להם עוד קצת זמן

איפה הימים שבחג השבועות לא יכולנו ללכת ברחובות, כי מכל עבר זרקו עלינו מהמרפסות התל אביביות פצצות מים שבישרו על בוא החג? כנראה שמצוקת המים הפסיקה את החגיגה הרטובה’ וכמו שלימדה אותנו נעמי שמר בשירה 'ואלס להגנת הצומח', צריך לשמור על משאבי הטבע ואי אפשר להמשיך מצב בו כל אחד חוֹטֵף-קוֹטֵף-קוֹלֵעַ לוֹ זר (ברבות השנים הסתבר שזה שיר על הטרדות מיניות, אבל בנעורינו לא ידענו זאת). אז בשנים האחרונות חג המים הזה הפך לחג היין, ואם יש עוד חג מלבד ראש השנה ופסח שישראלים קונים בו הרבה, יין זה חג השבועות, המבצעים ברשתות נמשכים, והיקבים מדווחים על הגדלת המכירות במאות אחוזים בשבוע הזה, בעיקר יינות לבנים שעדיין נתפשים שהולכים טוב עם גבינות, וגם רוזה – אם כי לא באותן כמויות. אז גבינות הולכות מצוין גם עם יינות אדומים, ואפשר לצאת מהקופסה. הבעיה היא שמאוד חם בתקופה הזו. אז כן מתאים לא מתאים – גם אני מעדיף יינות לבנים.

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (31)

היום רוב היקבים מוכרים את בציר 2018, ועוד מספר חודשים כבר 2019 בחוץ, אז ביינות הצעירים והלא מורכבים – בעיניי זה בסדר גמור. ביינות בוטיק כמו גראז' דה פאפא 2018 או ביינות של ערן פיק או דורון רב הון, קצת באסה שהם משחררים לפני שהיין מוכן, אבל מי יכול להאשים כשנגמר הבציר הקודם ומבחינתם זה כסף שיושב על המדף. הנה הלבנים הכי מעניינים לשתייה, שיש כרגע בשוק בעיני:

צרעה שורש לבן 2018: צעיר אבל מהנה, ויהיה הרבה יותר בעוד קצת…

כרם שבו שנין בלאן 2018: בעיקר מעניין בגלל הפשטות בו.

סוסון ים שנין בלאן (תסיסה פראית) 2017: יין גאוני, מורכב ואליטיסטי.

ספרה סוביניון בלאן 2018: לא מוכן, אבל קשה להפסיק לשתות ממנו

קסטל שרדונה 2017: גובל בפדופיליה לשתות אותו עכשיו, אבל חוק זה עניין של גאוגרפיה.

צ'ילאג גוורצטרמינר 2015: הדפוק הזה עשה לי טוב

טפרברג essence שרדונה 2016: הפתעה אמתית, יין משובח.

מרגלית ריזלינג 2017: יין שמראה את השינוי האקלימי שעבר על כרמי מרגלית, וגם על אופי עשייתו. משובח.

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (32)

אדיר a שרדונה 2015: מיוחד מאוד, עוצמתי ומלטף.

לוינסון שרדונה 2017: ראו ערך צרעה שורש לבן.

יקב אסף פינו גרי 2018: טרופיות במיטבה. יין של קיץ, מרענן ומאוד מאוד מהנה.

קלו דה גת שרדונה 2012: אפשר למצוא ממנו פתוח לכוסות במסעדת יפו תל אביב של חיים כהן. עבר את שיאו, אבל מרתק לטעום אותו.

פלדשטיין סמיון-סוביניון 2016: כשהוא מפסיק עם השטויות של ענבי המאכל, יוצאת הגאונות במלא הדרה.

שאטו גולן גשם לבן 2018: מאוזן, פריך ומלא בא זמנית. אה, וטעים; בעיקר טעים.

ויתקין גרנאש בלאן 2018: יין בעל אופי, נופל בול בכל מצב. שאפו.

טוליפ נט סוביניון בלאן 2018: בשקט בשקט עקף דוד בר-אילן בסיבוב את כל שאר "הגדולים". גאווה של סוביניון בלאן ישראלי איכותי.

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (33)

4: יקב רמת הגולן – סערה בכוס מים

חג שבועות או חג המים, כפי שקוראים לו גם כן, הזכיר לי את פרויקט המים של יקב רמת הגולן, אותו מובילה המנכ"לית לשעבר ענת לוי. אז אחרי כמעט שנתיים שחלפו מאז שיצא הפרויקט מהארון הסודי, החלטתי לברר מה מצבו הנוכחי. כל העדכונים שקיבלתי עד היום, היו מכתבות של עיתונאים בחו"ל שפגשו את המוצר בתערוכות השונות. לפי הכתבות, המים כיכבו והיה עניין רב הן בתקשורת והן אצל מפיצים שונים. בראיון קצר שערכתי עם יונתן בשיא, יו"ר חבר המנהלים של יקב רמת הגולן, הוא אמר לי כי "הפרויקט מתקדם נהדר. חתמנו עם מפיצים בארה"ב ובאנגליה. בימים אלה המים שטים בדרכם ליעדם. אנחנו נשיק שני מוצרים חדשים בתערוכת Fancy Food בניו יורק בעוד שבועיים".

אז מה נותר לאחל? המשך מוצלח לענת, ושתמשיכי לשאוב מים בששון.

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (34)

5: לראשונה מרוץ הבוז'ולה בישראל – עד חצי מרתון

רני רוגל מדווח: כחלק ממיצוב המועצה האזורית גזר כחבל ארץ של תיירות יין וקולינריה, יתקיים ב- 4 באוקטובר בשיתוף חברת "מרתון ישראל" לראשונה בארץ "מרוץ הבוז'ולה", במתכונת המרוץ המסיבתי-היתולי (לרצים הוא רציני) בשם זה, שמתקיים מזה עשרות שנים בצרפת בתקופת הבציר ואחריה, ובשנים האחרונות גם בסין. עופר פדן – הבעלים של מרתון ישראל, הוא בעל הזיכיון לקיים אירוע זהה בישראל, והמרוץ יתקיים לשלושה מרחקים: 5 ק"מ (הזנקה 7:30), 12 ק"מ (הזנקה 7:00) ו- 21 ק"מ – חצי מרתון (הזנקה 6:30).

המעורבות בנושא במועצה אזורית גזר הן רותם ידלין – ראשת המועצה, ואילנית צמח – שבין עיסוקיה היא גם מנהלת התיירות והיזמות במועצה ומתגוררת באחד הישובים באזור. עוד משתתפים בביצוע הפרויקט בעלי תפקידים אחרים במועצה, ומשרד התיירות ייקח חלק בקידום פעולות השיווק של האירוע בארץ ובעולם.

ביום חמישי 3 באוקטובר יתקיים כאירוע פתיחה פסטיבל היין המסורתי "חוויה בכרם" ביקבי ברקן (הכניסה חינם). בפסטיבל יוטעמו יינות יקבי הבוטיק של מועצת גזר, תתקיים הופעה, והכל באווירת טרום מרוץ. בשישי 4 באוקטובר יתקיים מרוץ הבוז'ולה הראשון, כשההזנקה והפנינג הסיום יהיו ביקב ברקן בקיבוץ חולדה.

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (35)

מירוץ הבוז'ולה מתאפיין באווירה צבעונית והיתולית, כשהמסלול עובר בין כרמים. לכל אורכו תחנות ריענון בהן לצד המים יהיו טעימות מיינות ישראליים, יתקיימו מסיבות מלוות במוזיקה, יין וגבינות. המרוץ יעבור בין היקבים ברבדו, רד פואטרי, כרם בזק, יקב בראון (עמדת טעימות, הרכב מוזיקה ופינות מנוחה בבית הרצל), יקב הרצברג (עמדת טעימות, הרכב מוזיקה ופינות מנוחה). נקודת הסיום ברחבת יקב ברקן, עם שוק איכרים והופעות לכל המשפחה, וכמובן יימכרו שם היינות שהוטעמו לאורך המסלול.

נראה כי למי שרצים זו תהיה חוויה ראשונה מסוגה של ריצה בתוך יין, ויתכן שחלק מהם יאריכו את המסלול כשהיין יעלה לראש. אבל גם מי שלא רצים ויגיעו עם המשפחות, יוכלו ללמד את הילדים סוף סוף מה זה הבוז'ולה הזה, שבכלל חוגגים אותו בנובמבר.

ההרשמה תיפתח ב- 10.6. מוזמנים לעקוב באתר האינטרנט ובפייסבוק

מוזמנים להתיידד עם הטלגרם שלנו: אכול ושאטו – foodis.co.il

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (36)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (37)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (38)

השבוע בענף היין 184: האם יקבי הבוטיק יגיעו למנוחה ולנחלה? ביקורים ביקבים – כמה זה עולה ומה מקבלים? - אכול ושאטו (39)

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 03/05/2023

Views: 5897

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.